Voksne

Vi tror at kristent fellesskap er viktig i alle livets faser. Som voksne har vi en fantastisk mulighet til å reflektere Jesus på nye områder i livet vårt. Derfor har vi i kirken forskjellige arenaer hvor dette blir en større realitet. Dette gjelder alt fra kirkemøte, ungevoksenmøter og smågrupper. Hvis dette interesserer deg anbefales det at du sjekker mer ut nedenfor.

Grupper

Kirka vår er en stor familie som består av mange mindre småfamilier, de kaller vi vekstgrupper. I et stort fellesskap kan det noen ganger bli vanskelig å se alle, derfor er det et verdi for oss at alle skal få bli med i et mindre fellesskap, der ekte og nære relasjoner kan dannes. Her er målet at man skal føle seg sett og hørt, at man får delt fra hverdagen og at man får hjelp til åndelig vekst og modenhet. Gruppene samles i annenhver uke hjemme hos hverandre. 

Ta kontakt under eller ved connect standen etter møtet eller på tlf:

May-Berith Brendemo 900 67 850 og Anna Marie Johannessen 480 38 952

Disippel

Disippel er for unge-voksne i alderen 19-35 år. Vi samles ca en gang i måneden for tilbedelse og fellesskap. Disippelsamlingene ser ulike ut, men består som oftest av litt mat eller snacks, sosialt, lovsang og noen som deler litt rundt et tema. 
Noe av visjonen med Disippel er å ha et miljø der unge-voksne kan samles for å i fellesskap møte Gud, motta fra Han, bli fylt opp, dele tro og liv og bygge relasjoner. Vi ønsker at Disippel skal være et sted hvor vi deler hjerter og liv, erfaringer med Gud og opplever å stå sammen som familie. 

Som ung-voksen er du hjertelig velkommen inn i fellesskapet! 
Datoer for Disippelsamlinger ser du i kalenderen