Vil du være medarbeider i Bibelskolen vår?

Denne høsten starter arbeidet med etableringen av Tønsberg Bibelskole. Høsten 2018 åpner dørene for det første kullet, og vi gleder oss! Godkjenning, lokaliteter og fagplan er på plass så nå er det skoleåret i detalj som skal utarbeides. Vi vil gjerne komme i kontakt med alle som ønsker å være involvert!

Det er en helt unik mulighet som tilbys deg akkurat nå! Du kan være med i pionerfasen og forme en helt ny bibelskole. Vi ser etter mange nye medarbeidere som ønsker å være involvert til både lønnende og ulønnede stillinger og funksjoner.
Vi trenger timelærere, gruppeledere, lovsangsledere og lovsangslærere. Vi trenger noen som kan lede den ukentlige kroppsøvingen, og vi trenger mennesker som har tid til unge voksne i formingsfase og modning.
Målet for Tønsberg Bibelskole er å bidra til forming av unge voksne mennesker som utruster dem til disippelskap og lederskap i menighet og samfunn. For noen vil det være meningsbærende at vi ønsker å skape en krysning mellom bibelskole og DTS, et sted hvor du gjennom læring og erfaring formes til å leve livet til ære for Jesus Kristus og til velsignelse for de menneskene du har rundt deg.
Tønsberg Bibelskole vil ha fokus på Gudsrike-forståelse og Gudsrike-liv. Vi ønsker å undervise og veilede til et modent kristenliv!
Ønsker du å være en del av teamet vårt? Ønsker du å ha ditt arbeidet i Tønsberg Bibelskole? Vi du være frivillig engasjert i skolen vår? Vi ønsker medarbeidere i alle aldere, så har du lyst, så har du lov!

Ta kontakt med rektor Morten Edvardsen på bibelskole(a)tonsbergfrikirke og skriv noen ord om hvorfor du vil være involvert, så hører du fra oss!