Unge

Vi tror at kirka ikke bare er for de voksne, men også barn og unge. Derfor satser vi i Tønsberg Frikirke sterkt på at barn/ungdom opp til 19 år skal få et sterkt møte med Gud kommunisert på en måte som hver enkelt forstår.

Vi har derfor Kids for de yngste barna, Ung for de midt imellom og Frik for ungdommene. Vi ser ukentlig at barn og ungdommer får et møte med Gud, vil du være med på dette anbefales det at du sjekker mer ut nedenfor.

Kids

Hver søndag har vi kids (søndagsskole) samtidig med gudstjenesten, på brygga. Her er barna med på et spennende opplegg hvor man blir kjent med Gud og hverandre. Samlingen består av lek, undervisning og annet moro. Vi ønsker å gi barna en god start på livet, gjennom å gi dem gode verdier og forankringer. Vi ønsker å formidle at Gud skapte dem, Gud elsker dem, og Jesus ønsker å være deres beste venn for alltid.

Barna går inn på søndagsmøtet sammen med foreldrene, for så å gå på kids tidlig i møtet. Du og dine barn er hjertelig velkommen på Kids på søndag.

Superkids

Superkids er en egen gudstjeneste for barn hvor vi priser Gud sammen, ber og lærer om Gud og Hans ord. Det vil bli sang, dans, drama og lek. Her får vi også møte reven Foxy Frank.

På Superkids tar vi også opp kollekt til barnehjemmet ” Heroes of the nations” i Kenya. Gudstjenesten avsluttes med aktiviteter og lek.

Foreldre, besteforeldre, tanter og onkler er også hjertelig velkommen til å være sammen med oss. Vi oppfordrer barn under 5 år å komme i følge med en voksen.

Superkids er en del av Trosopplæringen til Tønsberg Frikirke og avholdes siste søndagen i måneden i sal 1 på Brygga.

Ung

Ung er fellesskapet og gudstjenester for gutter og jenter i alderen 10 til 14 år. Her kan du bygge relasjoner med jevnaldrende, høre temaer knyttet til det å bli bedre kjent med Gud og relasjonen til Han.

Det er Ung-gudstjenester ca to ganger i måneden på brygga kl 11.00. Det er en gang i mnd et møte med lovsangsteam, møteledere og andakt en såkalt Ung 1  og cirka en gang i mnd en Ung 2, som er en mer laidback Ung, uten lovsangsteam med gjerne med lovsangsmusikk fra cd, møteledere, andakt og annet moro! Etter Ung 1 møter vil det være aktiviteter/leker på kontorene på brygga. Og etter Ung 2 vil det være en større grad med aktiviteter og morsomheter.

I tillegg vil Ung delta på supersøndag med hele menigheten, menighetsweekend og sitte sammen under søndagsgudstjenesten på Get Focused.

Vi tror at generasjonene skal stå sammen, derfor ønsker vi veldig gjerne både unge og litt eldre ungdommer som medarbeidere på Ung.

Så går du på ungdomsskolen eller vgs og brenner for at de som er litt yngre enn deg skal møte Jesus er du veldig velkommen som medarbeider!

Vil du vite mer elle bidra kontakt med Stine Noreng

Frik

Frikirken har et stort og aktivt ungdomsarbeid, våre hovedsamlinger er fredag kveld kl 19:30. Vår visjon er “Å elske Gud og elske mennesker”, og vår drøm er å skape et miljø der vi ser, tjener, inkluderer og utruster hverandre.

Vi er ca 130 ungdommer på fredagene. Kvelden starter med et møte med en solid tale, lovsang og fellesskap. I etterkant av møtet er det kafetid, hvor vi gjennom kafeen vår “Smak” selger ulike menyer og annet snacks. Ellers går kvelden med på å bygge fellesskap, prate, spille og ha det gøy, før det hele stenges ca kl 23.00.

Frik er samtidig så mye mer enn kun disse fredagene. Vi ønsker å være mer enn en happening en kveld i uka, men et ungdomsarbeid der vi ønsker å leve tett på hverandre i hverdagen. Gjennom å tilby ungdommene å gå i disippelgrupper og skape en kultur med ekte fellesskap.

Vil du bli en del av fellesskapet, så er du veldig velkommen til det! Første inngangsport er nok fredagene!

Se også Friks egen hjemmeside www.frik.no eller side på facebook for mer informasjon.

Elske Gud, elske mennesker

Frik Konfirmant

Vi i Tønsberg Frikirke ønsker å bidra til å gi ungdommer et godt kristent grunnlag for veien gjennom livet. Derfor starter vi nå opp “Frik Konfirmant”! Vårt mål er at konfirmantene skal få bli kjent med Jesus i konfirmanttiden, gjennom et trygt fellesskap og gode forbilder.

Konfirmantene møtes på utvalgte fredager fra kl 18-19:25 til undervisning, sosialt og hygge i Tønsberg Frikirkes lokaler på Brygga. Etterfulgt av møte på Frik, fra 19:30 til 21:30.