Sommertid i kirka

Lad batteriene for en ny og spennende høst!

Vi har ikke gudstjenester i juli måned og siste gudstjeneste på brygga er 26. juni kl. 11.00.
I løpet av sommeren reiser mange av våre folk på stevner og konferanser. Du vil finne folk fra Tønsberg Frikirke blant annet på på Oase, Visjon og på Åpen Himmel. Til Åpen Himmel konferansen reiser også FRIK, ungdomsarbeidet vårt. De er medarrangør av Youth Camp, ungdomsdelen av stevnet.
Første gudstjeneste i høstsemesteret er søndag 6. august kl. 11.00.