Litt om oss

Tønsberg Frikirke er en fler-generasjonsmenighet som har lenge stått i fornyelse og endring. Vårt mål er å se mer av Guds rike forløst, slik at det som er tilgjengelig i himmelen skal bli tilgjengelig iblant oss, her og nå. Vi er en evangelisk luthersk kirke med en stor verdi for samarbeid menigheter imellom, lokalt i byen og i og ut av landet vårt. 

Det er mye som skjer her på huset, klikk her for alt relatert til unge, eller klikk her hvis du lurer på noe relatert til voksne.

Visjon

”En menighet overstrømmet av kjærlighet til Gud og mennesker” Det er DET vi ønsker å være. Ikke som et resultat av vårt arbeid og våre refleksjoner, men en direkte tiltale fra Gud. Ved at Den Hellige Ånd berører våre hjerter og relasjoner, blir vi den beste utgaven av oss selv, den Gud har skapt oss til å være. Der Guds kjærlighet får prege våre tanker om oss selv og hverandre, formes liv som speiler noe av Guds virkelighet. Og der hvor Den Hellige Ånd får rom, blir alt Gud har for oss, gjort tilgjengelig.

Eldsterådet

Morten Edvardsen

Morten Edvardsen

Hovedpastor
Jan Helge Frøen

Jan Helge Frøen

Seniorpastor
Anders Pladsen

Anders Pladsen

Eldsterådsleder
Kjell Hovde

Kjell Hovde

Knut Mørken

Knut Mørken

Birgitte Hammersbøen

Birgitte Hammersbøen

Ungdomspastor (i permisjon)

Ansatte

Morten Edvardsen

Morten Edvardsen

Hovedpastor
Jan Helge Frøen

Jan Helge Frøen

Seniorpastor
Erlend Frøen

Erlend Frøen

Administrasjonsleder
Geir Auestad

Geir Auestad

Leder for vekstgrupper
Per Jonas Noreng

Per Jonas Noreng

Ungdomsleder
Lene Døvik

Lene Døvik

PA (for pastor)
Kamilla Normandbo

Kamilla Normandbo

Menighetsarbeider

Leder konfirmantarbeidet

Birgitte Hammersbøen

Birgitte Hammersbøen

Ungdomspastor (i permisjon)
Anette Stokke

Anette Stokke

Menighetsarbeider (i permisjon)
Stine Noreng

Stine Noreng

Leder Barn & Familie

Ledere

Bergljot Edvardsen

Bergljot Edvardsen

Bønn og Veiledning
Helen Mørken

Helen Mørken

Leder for vertskap
Ben Jarle Imenes

Ben Jarle Imenes

Leder for teknisk
Grete Hangerhagen

Grete Hangerhagen

Leder økonomi
Trisha Alfheim

Trisha Alfheim

Leder lovsang
Sverre Askjem

Sverre Askjem

Leder kirketjenere