Gudstjenester

Vi samles hver søndag kl. 11.00 der folk i alle aldre møtes. Gudstjenestene våre er fokusert på tilbedelse, bibelske og livsnære taler og mulighet for forbønn og betjening. 

Vår visjon er å være en menighet overstrømmet av kjærlighet til Gud og mennesker. Konkret betyr det at vi gir Den Hellige Ånd rom til å bevege seg og handle mellom oss. En gang i måneden har vi Møtepunkt kl. 18.00 (se kalender). Her bruker vi enda mer tid i tilbedelse og gir rom for det Gud gjøre. Forkynnelsen er utrustende og livsnær, og det er god tid til forbønn og fellesskap i kaffebaren Abraham etterpå.

Vi har aldersinndelt barneopplegg for alderen 0 – 2 år, 3 – 5 år og 1. – 4. klasse og 5. – 7. klasse.

Møtepunkt

Møtepunkt er vår kveldsgudstjeneste og arrangeres ca en gang i måneden kl. 18:00, i sal 4. 

Vi ønsker å være en menighet overstrømmet av kjærlighet til Gud og mennesker. På Møtepunkt-gudstjenestene gir vi ekstra rom for det Gud ønsker å gjøre. Vi ønsker å se mer av Guds rike gjort virkelig midt i blant oss. Vi bruker derfor god tid i tilbedelse og Guds nærvær sammen. 

Vi har stor tro på å leve livet sammen. Etter gudstjenesten fortsetter vi kvelden med fellesskap i Abraham kaffebar. 

VELKOMMEN HJEM!