Gudstjenester

Vi samles hver søndag kl. 11.00 der folk i alle aldre møtes. Gudstjenestene våre er fokusert på tilbedelse, bibelske og livsnære taler og mulighet for forbønn og betjening. 

Vår visjon er å være en menighet overstrømmet av kjærlighet til Gud og mennesker. Konkret betyr det at vi gir Den Hellige Ånd rom til å bevege seg og handle mellom oss. Forkynnelsen er utrustende og livsnær, og det er god tid til forbønn og fellesskap i kaffebaren Abraham etterpå.

Vi har aldersinndelt barneopplegg for alderen 3 – 5 år og 1. – 4. klasse og 5. – 7. klasse. Sal 5 har videooverføring og leker for barn 0-2 år.