Misjon

TFK er engasjert i misjon! Vår kirke sentralt har misjonærer i flere verdensdeler. Se www.frikirken.no/misjon 

Vår menighet  har også fem egne medlemmer/familier  som er ute i misjonstjeneste, men som ikke er utsendt av Frikirken. Se egne presentasjoner! 4 av 5 av disse er avhengig av økonomisk støtte fra venner og kjente, og mottar et beløp fra oss hver måned. De trenger også vår omtanke og våre bønner! 

Vi er stolte av disse ungdommene og deres familier! De har fulgt det kallet Gud har gitt dem, og satset alt på å utbre Hans rike. TFKs misjonskontakt er Tone Woll. Hun kan nås på telefon 90682441.