Misjon

TFK er engasjert i misjon! Vår kirke sentralt har misjonærer i flere verdensdeler. Se www.frikirken.no/misjon 

Vår menighet  har også fem egne medlemmer/familier  som er ute i misjonstjeneste, men som ikke er utsendt av Frikirken. Se egne presentasjoner! 4 av 5 av disse er avhengig av økonomisk støtte fra venner og kjente, og mottar et beløp fra oss hver måned. De trenger også vår omtanke og våre bønner! 

Vi er stolte av disse ungdommene og deres familier! De har fulgt det kallet Gud har gitt dem, og satset alt på å utbre Hans rike. TFKs misjonskontakt er Astri Andersson. Hun kan nås på telefon 48050946. 

Leter du etter noe?

Ta kontakt

Kalender

Elvanto

Kontonr.: 3000 15 41834

Følg oss

Kontakt oss

Nedre Langgate 32,

3126 Tønsberg

33 31 45 14