Ønsker du å delta i en av huskirkene under, ta kontakt med kontaktpersonen(e) som er ført opp. Da vil du får mer informasjon om plass og om man skal ha med noe til felles måltid.

8. April

11:00

 • Myrveien 28, Stokke
  Lars Hangehagen 93810773
 • Parkveien 13, Teie
  Eystein Pladsen 91540819
 • Viksveien 11, Sem
  Anna Marie Johannessen 48038952
 • Kodalveien 1381, Andebu
  Sverre Askim 97512567
 • Idrettsveien 4, Eik
  Berit Heum 92245326
 • Solerødveien 160, Skoppum
  Helen Mørken 93440309
 • Strandveien 50, Husøysund
  Dag Atle Tangen 40320405

19:00

 • Disippel
  Tom Wilhelmsensvei 9, Nøtterøy
  Camilla Klophmann 93653199

15. April

11:00

 • Holtekjærlia 17, Tjøme
  Eystein Pladsen 91540819
 • Eikveien 80A
  Berit Heum 92245326
 • Tur til Storåstoppen

  Velkommen til Storåstur med bålkos og nattverd. Turen er litt krevende. Bruk fjellstøvler pga snø noen steder. Barn fra skolealder klarer turen. Ca 1 times gange til toppen. Ta med pølser og drikke. Avreise fra P-plassen bak Stokke pukkverk kl 1100. Fred Egil og Geir.

  Geir Fossnes 40401423

19:00

 • Sangsamling
  Kapellet på brygga
  Anna Marie Johannessen 48038952