Søndag 25. november er det takknemlighetssøndag i Tønsberg frikirke. Etter gudstjenesten er det måltidsfellesskap i ulike hjem, hvor alle inntektene går til våre misjonsutsendinger. Det koster 100,- pr pers (max 300,- pr familie), men det er lov til å betale mer dersom man ønsker å gi mer til misjonsutsendingene. Mer informasjon og påmelding kommer.