Søndag 25. november er det Takknemlighetssøndag i Tønsberg Frikirke.
Etter gudstjenesten er det måltidsfellesskap i ulike hjem, hvor alle inntektene går til våre misjonsutsendinger.