Selv om vi ikke har noen gudstjenester i sal 4 i løpet av juli, vil det fortsatt være mulig å komme sammen for fellesskap, bønn og lovsang. I regi av Steffen Alfheim og Nils Inge Staaby, vil det denne måneden være samlinger i kapellet 20-21:00 hver søndags kveld. Her vil det bli lovsang, bønn, vitnesbyrd og formidling av Guds ord. Alle ønskes hjertelig velkommen.