29. – 31.mars 2019 ønsker vi velkommen til Nasjonal bønnehus-konferanse med Roy Godwin på brygga i Tønsberg.