I mars 2019 ønsker vi velkommen til nasjonal bønnehus-konferanse med Roy Godwin på brygga i Tønsberg.