Er du medarbeider i Tønsberg Frikirke eller FRIK, inviteres du til en fantastisk medarbeiderfest!!!! Dette er en kveld hvor menighetens stab serverer og feirer alle dere som på frivillig basis er med og bygger kirkas mangfoldige arbeid – enten du er medarbeider i turnus eller leder av en vekstgruppe er du hjertelig velkommen til fest!