Medarbeider i FRIK eller Tønsberg Frikirke? Vi ønsker å invitere deg til en fantastisk medarbeiderfest!!!! Dette er en kveld hvor menighetens stab serverer og feirer alle dere som på frivillig basis er med og bygger kirkas mangfoldige arbeid – enten du er medarbeider i turnus eller leder av en vekstgruppe er du hjertelig velkommen til fest!