Velkommen til høstens første gudstjeneste på brygga!