I uke 32 ønsker vi å starter høstsemesteret med bønn og faste. Vi ønsker å setter av tid til å søke Gud og la Hans stemme bli retningsgivende for det som ligger foran oss som menighet. Bli med på den måten du ønsker!