Forandret liv og samfunn starter ikke med hva vi gjør, men hvem vi er sammen med – alt starter med Gud! Gjennom undervisning, lovsang, forbønn og profetisk tjeneste får du muligheten til å møte Gud og bli forvandlet av Hans nærvær.