Komme ditt rike-konferanse 2019

28.03.19 - 11:00

Tønsberg Frikirke

I mars 2019 ønsker vi velkommen til nasjonal bønnehus-konferanse med Roy Godwin på brygga i Tønsberg.

Palmesøndag – Familiegudstjeneste

14.04.19 - 11:00

Tønsberg Frikirke

Velkommen til en gudstjeneste for hele familien, Palmesøndag 14. april.