Bønnearbeid

I Frikirken er bønn og tilbedelse en av bærebjelkene. Mange har et stort hjerte for dette, og vi har flere samlinger ukentlig der vi søker Gud for hva Han har for menigheten, byen, landet vårt og hver enkelt. Her er du hjertelig velkommen til å være med. På dagtid samles vi fast:

 

– Tirsdag, Onsdag, Torsdag kl 08.00 – 09.00: Bønnemøte i kontorene på brygga

– Søndager 9.30 – 10.45: Bønnemøte før gudstjenesten i kontorene på brygga

– Tirsdager kl 20.00 – 21.30 i oddetallsuker på kontoret på brygga

– På slutten av alle gudstjenestene våre er det mulighet for personlig forbønn.

 

Det er også fast bønnemøte før Frik i Bykirken på fredager fra kl 18.00 – 19.00.

Hver 2. lørdag i måneden fra kl 10-12 er Helbredelsesrommet åpent i kinoens lokaler på brygga.

Velkommen!!

 

Har du spørsmål angående bønn og tilbedelse, samlingene våre (sjekk ut kalenderen), eller tanker om å delta i en av tjenestene knyttet til dette, så ta kontakt med Bergljot Edvardsen ()