Er du vår neste lagspiller?

Vi er en menighet som gir rom for deltakelse og tilhørighet, og er båret av frivillighet. Vi tror at hvert eneste menneske et utrustet med evner og åndelige gaver som gjør at vi modnes til det vi er skapt til å være når de kommer i funksjon. Dersom du ønsker å komme i tjeneste i Tønsberg Frikirke, vil vi gjøre vårt beste for at du kan fungere med de gavene Gud har gitt deg til ære for Han, velsignelse for fellesskapet og til glede for deg selv. 

Det tydeligste uttrykket for involvering er å bli medlem i Tønsberg Frikirke. Å være medlem hos oss er ikke bare et uttrykk for tilhørighet, men et uttrykk for at du kjenner eierskap til vår visjon og bevegelse, og ønsker å være med å fremme denne. Blant våre medlemmer forventer vi 3 ting: Involvering i tjeneste, deltakelse i vekstgruppe og ansvar for økonomien vår gjennom fast givertjeneste.

Bli med i en gruppe!

Kirka vår er en stor familie som består av mange mindre småfamilier, de kaller vi vekstgrupper. I et stort fellesskap kan det noen ganger bli vanskelig å se alle, derfor er det et verdi for oss at alle skal få bli med i et mindre fellesskap, der ekte og nære relasjoner kan dannes. Her er målet at man skal føle seg sett og hørt, at man får delt fra hverdagen og at man får hjelp til åndelig vekst og modenhet. Gruppene samles i annenhver uke hjemme hos hverandre. 

Ta kontakt under eller ved connect standen etter møtet eller på tlf:

May-Berith Brendemo 900 67 850 og Anna Marie Johannessen 480 38 952

Er du med?

9 + 8 =